dimecres, 13 d’octubre de 2010

Presentation à Prats - Presentació a Prats

Le dimanche 24 octobre, la plateforme "La Catalogne Nord Décide" est invitée à présenter le mouvement à Prats de Molló dans le cadre de la commémoration dels "Fets de Prats" à l'initiative de l'ipecc (programme et informations : http://ipecc.cat/).
Les différentes interventions se feront en catalan.

El diumenge 24 d'octubre, la plataforma "Catalunya Nord Decideix" està convidada a presentar el moviment a Prats de Molló en el marc de la commemoració dels "Fets de Prats" a càrrec de l'ipecc (programa i info : http://ipecc.cat/).
Les diferents intervencions es faran en català.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada