dissabte, 17 de juliol de 2010

Crida a la creació de la plataforma "Catalunya Nord Decideix"

Ja fa molts anys que pertanyem a la regió Llenguadoc-Rosselló. El nostre departament havia estat creat respectant gairebé els límits del nostre territori. Però avui el projecte de modificació del sistema de les col·lectivitats territorials debilitarà la potència del departament a favor de la regió amb la qual no tenim cap vincle històric.
La Catalunya Central està realitzant un procés de referèndums per a consultar el poble sobre el seu futur. Tot i que el context sigui diferent, hem d'inspirar-nos d'aquest sistema. Si el poder no vol demanar al poble el que vol, el poble ha d'expressar-se ell mateix.

Per això, decidim cridar a la mobilització. Nosaltres també volem tenir dret de decidir. No volem més pertànyer a una regió que no ens respecta i que ens roba. Al sud, voten per a la independència. Encara aquest dissabte quasi 1,5milions de catalans van manifestar a favor del seu dret de decidir.
No tenim la mateixa situació política i no es tracta d'independència, aquí no tenim cap representació territorial que ens respecti. Llavors, volem la creació d'una col·lectivitat territorial pròpia amb estatut particular.
Cridem a totes les entitats, polítiques, culturals, institucionals, etc... i a les persones mateixes a unir-se amb nosaltres per a crear una Plataforma "Catalunya Nord Decideix".

La conferència de premsa tindrà lloc el divendres 16 de juliol a les 11h a la Casa Païral (entrada del Castellet a Perpinyà) per a presentar el projecte i els terminis.

Français

Appel à la création de la plateforme "Catalunya Nord Decideix" - "La Catalogne Nord décide"

Cela fait de nombreuses années que nous faisons parti de la région Languedoc-Roussillon. Notre département a été créé en respectant à peu près les limites de notre territoire. Mais aujourd'hui le projet de modification des collectivités territoriales anihilera le département en faveur de la région avec laquelle nous n'avons aucun lien historique.
La Catalogne centrale est en train de procéder à des référendums pour consulter le peuple sur son futur. Bien que le contexte soit différent, nous devons nous inspirer de ce système. Si le pouvoir ne veux pas demander au peuple ce qu'il veut, le peuple doit s'exprimer lui-même.

Voilà pourquoi nous décidons d'appeler à la mobilisation. Nous voulons nous aussi avoir le droit de décider (de notre futur). Nous ne voulons plus appartenir à une région qui ne nous respecte pas et qui nous vole. Au sud, ils votent pour l'indépendance. Encore ce samedi quasiment 1,5 millions de catalans ont manifesté pour ce droit à décider eux-même.
Nous n'avons pas la même situation politique et il ne s'agit pas d'indépendance, ici nous n'avons aucune représentation territoriale qui nous respecte.
Nous souhaitons donc la création d'une collectivité territoriale catalane à statut particulier. Nous appelons toutes les entités, politiques, culturelles, institutionnelles, etc... et chaque personne à nous rejoindre pour créer la plateforme "Catalunya Nord Decideix" - "La Catalogne Nord Décide".

catalunyanorddecideix@gmail.com

Brice Lafontaine
i
Pierre-Hugues Bourlon Demange

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada